Behind surprise

BEHIND SURPRISE
Nonstandard  Poem

Девойка с плах младеж да се ебе реши,
той извади бързо кур и доста я втрещи. 
Тя остана изумена за миг от изненада,
не бе си и мечтала за такава награда.           
 
Бързо обаче от вцепенението се съвзе
приближи се и плахо приклекна на нозе,
започна свенливо да му прави тя минет –
сега той бе от изненада и щастие обзет.

След известно време я изправи на крака
и разкъса страстно дрехите ù с ръка.
Тя остана да стои пред него неповторима
и излъчваше привлекателност неустоима.

Погали я с ръце загадъчно по косата
и едва забележимо я целуна по устата.
След това й мина изненадващо отзад
наведе я и видя пейзаж добре познат.

Две приятно заоблени меки половини
изглеждащи като, че ли са неделими.
В средата се виждаше нещо мистеризно
всеки мъж би го проучил най-серьозно.

Тесен стегнат процеп бе умело скрит,
а под него още един със воал обвит.
Човек искаше в дълбини да ги изследва
и всеки ненадеен пòвик да последва.

Малък хълм между бедрата ù изпъкна
някаква свенливост явно там потръпна.
Младежът реши веднага това да провери
не се разколеба от неизвестността дори.

Нежно пръсти по венериния хълм прокара
мимолетен трепет и въздишка му докара.
Мистерьозната свенливост се предаде
под неговите пръсти мека плът поддаде.

В анатомията й тайно все едно надникна
и в другия процеп с пръсти той проникна.
Тя учудено отпусна леко меки гъзни бузи,
изненадана усети как кур анала ù охлузи!

Всичко се разви за нея толкова фатално
не бе очаквала това проникване анално.
След акта едва-едва си стоеше на краката
не знаеше, че ще отидат чак дотам нещата…
                                                                                                      
П.П. За неочакваните изненади – те са най-сладки.

Автор: И.Василев