Бил съм в теб

с много жени е спал

Бил съм в теб

Много жени в себе си са ме пропускали
хуя ми в путките си свободно допускали
по улиците понякога съм се разминавал
бившите гаджета в тях съм разпознавал.

Всяка една тялото си някога е отдавала
на моята пенетрация се е наслаждавала
позволявала e в него с моя кур да влизам
все по-дълбоко във вагината ù да слизам.

Днес, когато погледите ни сега се срещат
жените за изпитани удоволствия се сещат
свенливо тихо отминават и вървят напред
и на всяка с поглед казвам: Бил съм в теб!

Автор: И.Василев