Булит

Булит

Булит

Преди време Нойзикок
пуфкаше кат’ еротичен бог,
но откакто се ожени
го обхванаха промени. 

Подхванал стария Куршум игрички
със невръстни ученички,
возил ги той с BMW-то
и ги щипвал по дупето.

Искал да ебе той свежа плът
и кога, ако не този път.
Гръмко девойките омайвал,
от жена си се спотайвал.

Семейният живот му действал зле-
искал тайно чуждо да ебе,
затова и не почувствал свян
бил от похот той огрян.

Всеизвестният Куршум
ебе без да вдига шум,
тековете смята той наум
като калкулатор с лек брум.

Автор: И.Василев