Червената шапчица

червената шапчица и вълка

Червената шепчица

Червена шапчице ела
и при баба си върви
и ù занеси вино и пари.
В тъмната гора, каза тя:
Няма с кой да се наеба!
Ето зададе се ловец
със стегнат гъзец
и той я запита
къде по тъмното се скита.
Вместо тя да му отговори,
взе че на земята го събори.
Чевръсто хуя му извади
и нежно го погали.
Пипна го с език
и ловеца направи търч и тик
и нададе страшен вик.
След като страстта си бе задоволила
към баба си се бе запътила.
В къщичка стара баба ù се бе развратила
и на люта оргия посветила.

Автор: П. Димитров