Дали ще те чукам

Дали ще те чукам

Дали ще те чукам

Един е начина да разбереш –
като ми свалиш ти панталона
и бавно след това се наведеш
за да усетиш в мен хормона.

Вече станал ли ми е веднъж
няма никакво мърдане назад,
по-добре за нещо ти се дръж,
защото ще те разпоря отзад.

Ще ти го вкарам бързо аз от раз
движейки се бурно вътре в теб,
ще те клатя гаранция поне час,
а ти ще бъдеш в еуфория отпред.

Автор: И.Василев