Де факто

Де факто

Де факто

Искам на тебе да ми заухае.
Искам да вкуся от твоята влага,
канеща,
мамеща,
срамеща,
блага…
Искам със теб да се любя и т’ва е!
Искам гърдите пред мен разлюляни
с длани
да меся,
а след това бавно да се надвеся,
с устните си да погаля едната,
другата после. Да гледам зърната
как се надигат от луда
възбуда…
В тяло,
пред мене положила,
бяло
искам
полекичка да се притискам
и да прокарвам с насочена плът
в женствеността ти желания път.
В перлени
спермени
капчици искам
да се разплискам
върху ти щом бликна,
между бедрата, по снежната шия
и във утробата ти да попия.

Искам от теб някой ден да поникна.