Другото значение на кръста

Другото значение на кръста

Другото значение на кръста

В студената вода се мятам
тъй както не умея и да плувам.
Усещам как ще клекна на земята
под кръста май ще те целувам.

Усещам отсега да разтреперваш
ти тялото ми(на една девица).
Със пълни шепи грях нагребваш,
подаваш ми. Сега съм дяволица.

Ще късам ябълки от тебе, щом предлагаш.
Змии ще галя. С тебе съм в играта!
Ах, грешнико, ти в Ада ме оставяш.
Дано да ти тежат рогата…

За да се върнеш при мен!

Автор: Rape Me