Дядо попе

Дядо Попе

Дядо попе

Представи си Дядо попе, живо пиле да умре.
Хуят ми е дядо попе, чак до колене.
Цял ден дреме, просто ще изкука.
Чуде се и се мае на кой да го начука.
Мацка попе, пак минава
със гъзец навирен.
Той камък ли е, Дядо попе?
Мозъкът му е блокиран.
Кат я гледа само, лиги му потичат.
Желязо му е хуят, попе…
Мъдете му отичат.
Чешеш си брадата, попе,
играеш джобен тенис.
Я на теб да го начука вдървеният му пенис!

Куротрошачката