Хубаво е

Хубаво е

Обичам аз хуя си в путка да намърдам
и с целия обем вътре да го размърдам,
компактно и уютно да си го разположа
и постепенно предимство да ù наложа.

Често всъщност на моята ланга твърда
се случва в нечия мека вагина да мърда
усърдно добре вакуума ù да раздвижва
по нейното протежение да се задвижва.

Вътрешността ù със своя кур да изуча
максимум течността от там да източа,
триейки органите плъттно прилепнали
от семенна течност взаимно полепнали.

А това също и за оргазъм символизира
той със семеотделяне се характеризира,
полови органи се движат добре смазани
в секрети на любовта взаимно омазани.

Автор: И.Василев