И пак в устата

И пак в устата

И пак в устата

Хубаво е мадама в гъза като поебеш
веднага кура си в устата ù да завреш.
След ануса си го вкарваш орално пак –
това може да продължи безкрайно чак.

В един миг аналният аромат доставяш
на собствените ù устни го предоставяш.
Ала по този начин ти даваш възможност
да изпита вкуса му без никаква сложност.

Тя самата не би могла да го си достигне
реалното му възпрятие може да постигне.
Вкусът на нейния сфинктер е върху твоя кур
спрямо аналното проникване е в контражур.

Това може да продължава отново и отново
всяко усещане от ректума ù е сякаш ново.
Повтаряйки движенията от гъза го вадиш
и продължаваш орално пак да я клатиш.

Така хуя от един орган в друг пренасяйки
ти анален вкус предоставяш донасяйки.
Това може да се тълкува и наобратно
при редуване орално-анално е понятно.

Важното е между отворите да има връзка
и те да са подсигурени с курова свръзка.
Може да се каже, че перфектното редуване
е допълнено още с вагиналното общуване.

Последователно сменяне уста-гъз-путка
си е все запълването на всяка една дупка.
Може да продължава пак и пак, все така
отлично и без участие на човешката ръка!

При безразборно редуване отново и отново
всеки един отвор те чака един вид наготово!
Последователност орално-вагинално-анално
е редуването известно като най-рационално!

Автор: И.Василев