Изпитият сок

Изпитият сок

Доста време неусетно се измина
откакто някой мъжка сперма пийна…
Това със сигурност не се подразбра,
но да не пипа чуждо някой май разбра…

Има хора, които на колеги храна ядат
за себе си и стотинка за да не дадат.
Те на чуждата собственост посягаха
така и след това не си признаваха.

Някой бе решил да даде добър урок
на този недостоен и долен порок.
От това страшно много се подразни
и в кутия натурален сок се изпразни!

След няколко дена беше установено,
че нивото на сока е малко занижено…
Някой от него непозволено беше пил
и устата си с чужда сперма бе промил!

Автор: И.Василев