На момента

на момента

На момента

Девойката пред мен нежно се съблече,
а и как ли би могло да бъде другояче –
след това с циците по кура ме натърка
извади ми го и с езика леко го отърка.

Минети известно време с кеф ми прави
жадувано удоволствие така ми достави
с краката си контролирано ме обгърна,
а с ръце през ханша силно ме прегърна.

Тялото ми между бедрата ù се промуши
а пък моят кур нейната вагина запуши:
много ловко сред срамните устни се скри
и с цялата си дължина усърдно ги разтри.

Известно време отгоре ми тя диво ме клати
ползвайки възвратно-постъпателни похвати
нахлузвайки по хуя ми вагиналната си тръба
целенасочено с умисъл така и си ме наеба…

Автор: И.Василев