Наслада 1

Наслада 1

Наслада 1

Перото вземам не с досада,
макар че в този късен час
е време мисля за наслада,
а не за разговори с вас.

Когато казвам аз наслада,
разбирам ебън до зори,
че курът ми без путка страда
и люта слъст в мен гори.

Но щом държите ще разкажа
как кура си във гъз заврях,
дори нагледно ще покажа
доколко удивен аз бях.

Преди година на морето
на плажа с вирнат хуй лежах.
Разглеждах с трепет аз дупета
и тънки сметки си кроях.

Харесах си една сърничка
със гъз увиснал, но красив.
Копнеж по тясната ù пичка
в тоз час ме силно порази.

-Във мойте гащи има нещо,
прошепнах с дъх стаен тогаз.
-Дари ме с путка ти гореща
да разбереш що крия аз.

-Говно изсрано вероятно,
със тон нелеп отвърна тя.
-Та сигурно ти е приятно
да си омазан тъй с лайна.

Насра ме тази путка тъпа!
Насра ме, ала к’во от т’ва.
а курът, стигнал ми до пъпа,
навири блеснала глава.

Със гъз към нея се обърнах,
та даже май ме беше яд,
но после моят прът аз зърнах
очите нейни да следят.

Не чаках дълго, то се знае.
Сърничката при мен дойде,
че сбъркала да си признае
и извинения да поднесе.

Не съм сръдлив и що да сторя,
та думите и аз приех.
Почувствах, че ще я фърфоря
и курс към ебън бързо взех.

Предложих ù щом падни здрача
купон да си направим щур.
И пак на плажа аз, ебачът
да ù нахуря венест кур.

Прие с охота, както смятах,
дойде тя точно начаса.
И овлажнила се между краката
със страст целуна ми гъза.

Той, курът ми, не чака дълго,
а силно мигом се втвърди.
Наместих го аз тихомълком
помежду нейните гърди.

Засмука го тъй както, братко,
маймуна гладна сладолед.
Със устните си млясна сладко
намазал сякаш бях го с мед.

Не мед, а сирене по него
тя сигурно с език откри.
Примигна малко, но прие го
и ненаситно продължи.

На мене скоро ми омръзна.
-Дай пичка, рекох строго аз,
че хуя си във теб да лъзна
и да изпаднем в див екстаз.

Безпрекословно се обърна,
посочвайки ми път познат,
изпъкна груба срамна бърна
и аз подпуках я отзад.

Обичам, пусто, задна прашка,
но путката и ме смути.
Във нея курът ми се лашка
и не докосва той стени.

-Дали не ме е малък курът,
уплашено помислих аз.
Реших встрани да и го туря-
не става – във пустиня глас.

Щом в тази яма хуят вкараш
го чувстваш сякаш е в каца
и все едно с ръка да бараш
във кошница с умряла цаца.

Извадих го и тъй чевръсто
с мъзга гъза и навлажних.
Замислен, първо бръкнах с пръсти,
пък после цял и го набих.

По-тясно беше. Ще призная.
Но хрумна ми във този час
коварен трик да изиграя
и  унизя я грубо аз.

Преди години мой приятел
разказа ми със страшен хъс,
тъй както стегнат анус клател.
насрал той гнусно този гъз.

Съмнявах се във тази сага,
та рекох аз да проверя.
Докрай го мушнах аз веднага
със цел да я омаскаря.

Светкавично го аз изхлузих
и бързо дръпнах се назад.
С ръцете плеснах гъзни бузи
и в миг подуших страшна смрад.

Насра се тя като кърмаче
със вик на ужас и вина.
Уж аз се дръпнал бях, обаче,
опръска хуя ми с лайна.

Тогава бързо я извърнах.
В уста ù кур лайнян наврях.
А тя задави се, повърна,
пък аз ехидно се изсмях.

От срам и мъка необятна
зарони сълзи с гъз към мен.
А той във спазми многократно
потръпваше си тъй смутен.

И тръгнах, тя остана свита.
Полека се отдалечих.
С бутилка тоник недопита
аз кура кротко си измих.

Автори: Б.Б. & Д.Д.