Наслада 2

Наслада 2

История невероятна
напира в моите уста.
Повтарям ви нееднократно:
Изслушайте ме, господа!

Животът ми – нелек, но весел –
изпъстрен бе с добри дела,
дорде веднъж със гняв проклех се
за своя лекомислен нрав.

Когато двадесетгодишна,
почивах си на Арапя
на плажа сладко хапвах вишни,
та чак корем ме заболя.

Изтегната върху хавлия
лежах под жарките лъчи,
когато момък – аджамия
дойде в ухо да ми гълчи.

– Във мойте гащи има нещо –
прошепна той със глас смутен.
– Дари ме с путка ти гореща,
да я разкъсам с моя член.

Ега ти наглия серсемин,
помислих изчервена аз.
Май имаш с лайна проблеми,
просъсках злобно в този час.

Говно изсрано вероятно,
във свойте гащи ти си скрил,
така, че сигурно ти е приятно,
а може би това е стил!?

Младежът тръгна лошо срязан
с походка на ранен петел
и чак тогава забелязах,
че курът му е тъй дебел.

Дебел и дълъг, ще добавя
бе неговият силен хуй
и мигом пожелах да правя
със тази ланга туй-онуй.

Започнах аз да му намигам
та белким той ме забележи пак.
Така и стана. Гледам го – пристига –
усмихвайки се с поглед благ.

Аз още помня как галантно
се запознахме веднага
и той предложи елегантно
вечерна среща на брега.

Романтика и плътска жадост
изпълни моята душа.
Защото щях да мога с радост
пожара в мен да потуша.

Едвам, повярвайте, дочаках здрача.
Запътих се към плажа аз,
където във захлас с ебача
да се фърфорим в нощен час.

За този сладък кур мечтала
през целия следобед сив,
аз налетях му като хала
и дълго смуках го горчив.

Горчив – не ще е толкоз точно.
Соленичък като че ли бе той.
Не бе го мил, преди да почна,
но нейсе – беше тънък слой.

Каква мъзга от мене текна –
учудих се самата аз.
О, Боже, как пък не омекна,
та аз го смуча вече час.

Такава ланга не омеква,
дочух аз сякаш божи глас.
Смучи дорде дъхът ти секне,

добави Господ-Бог тогаз.

Май в страст съм аз обезумяла,
причуват ми се тез слова.
Тогава момъкът отдръпна тяло
и кур ми в путка закова.

Мъзгата ми, обаче, силна
обви му хуя в пелена.
Смутен от влагата обилна
той разтрепери колена.

Ядоса се и в злост изпъшка,
набил ми пръта си докрай
и ползващ свойта сила мъжка
потърси някакъв колай.

На мойта путка разширена
колая лесно не търси,

си рекох аз развеселена
тресейки къдрави коси.

Минута гривест кур младежът
въртя безмислено във мен,
а после, без да забележа,
в гъза ми бръкна възмутен.

Със пръст, разбира, се опита.
С мъзга халка ми навлажни
и както бях така присвита,
той положението ми усложни.

По-сложно стана там защото
големият си венест член
до двата си ташака в скротум
навря със страшна сила в мен.

В гъза ми, де. Да бъдем точни.
Като ядосан, злобен змей
го сякаш разлюти нарочно
и почна той да ме люлей.

Еба ме кратко и кандиса.
Извади хуя с бърз прийом
с ръцете плесна да ме слиса
и мръдна леко заднишком.

Тогава аз почувствах спазъм
и както вишни яла бях,
отпуснах задния оргазъм
и неусетно се насрах.

Навярно, без да е нарочно,
опръскала съм го с лайна,
та момъкът обиден скочи
и кур в устата ми навря.

Повдигна ми се от лайната,
на пясъка повърнах аз.
Изкиска ми се хайманата
и съм изпаднала в несвяст.

Намерил ме рибар несретен.
Гъза ми с веро той измил
и в своя дом от пръти плетен
в нощта ме кротко приютил.

Автори: Б.Б. & Д.Д.