Най-високата цена

висока цена

Най-високата цена
(за женените мъже)

Всеки мъж заплаща най-високата цена
единствено на своята собствена жена.
Дори не си дава сметка никога за това
понеже не се замисля със своята глава.

Предпочита само в къщи да се забавлява
и много лесно сега себе си задоволява.
Защото докато прави със жена си секс
неговият живот преминава като на екс.

Мъжът вече отдавна жена си е спечелил
и път без стремеж към новото е нацелил,
докато прониквайки в нея той благоговее
за неизследвана страст не иска да посмее.

Цял живот заплаща за нещо едно и също
вместо да разгърне потенциала си могъщо.
Всичко произтича по своя път с баналност,
всяко действие е съпътствано с формалност.

Не се отнася към половинката със старание
за всяко нежелание си намира оправдание.
Малко или много всичко е станало досадно
и чувствивителността е притъпена фатално.

Закономерно един мъж за същите тези цени
би имал приживявания с хиляди нови жени.
Докосванe до нещо любопитно и непознато,
а от собснвеното съзнание ще е всепризнато.

Би добил и доста разнообразни впечатления
свързани не само със сексуални увлечения…
Прекрасни красиви спомени биха му останали
усещания,че е свободен – биха го обхванали.

Да прави точно това което той самият иска
и на свободната воля изцяло да се насища.
Никой от женените мъже на това не се нави –
предпочита живота му нехайно да си върви…

Автор: И.Василев