Нервно

Нервно

Та значи ти със други се повлече
на друг се лезиш мазно, гад такава
а мен за слива не ме бръснеш вече
и само на чикия ме оставяш.

Но запомни, неверна Катерино,
с когото и да шаваш из кревата –
Асеновци с лопата да ги ринеш,
а Сандо е единствен под луната.