Нетърпение

Нетърпение

Нетърпение

А подвластна на анален сърбеж
тя посяга към кура с нов копнеж,
за стандартен секс има примирение
към анален е с открито нетърпение.

Потръпването на женският анал
за мъжа трябва да е явен сигнал.
Трябва здраво кура цял да набие
и чак до ташаците да си го забие.

Но знае се, че аналното потръпване
към нестандартен секс е помръдване.
Истинските жени за него не те питат,
а копнеят аналното жадно да опитат!

Автор: И.Василев