Нощен звън

Нощен звън

Нощен звън

Девойка спеше сладко нощен сън,
когато вън се чу тих нежен куров звън.
Отвори плахо леко тя своите очи
и разголи много стегнати гърди.

С пръст едва-едва погали им зърната
чувствайки възбуда странна между бедрата…
Промуши под завивките със страх ръка
и докосна бавно срамни устни тя.

Усещайки ръката си там да посяга
в този миг почувства силна влага…
Неясен странен порив я обзе –
постави там тя двете си ръце.

Съзнанието й с похот се изпълни,
разтри тя силно срамни бърни,
почувства силен огън и екстаз
и изпадна  в еротична страст.

Желание за неизживяна плътска жадост
изпълни диво сърцето ù със радост.
По-силно между бедрата се притисна
и ерогенна експлозия надвисна.

Обсебена от този странен нощен звън
девойката съвсем разбуди се от сън.
Закърши в леглото страстно тя снага
надалеч избутвайки завивките с крака.

Заизвива сексапилно знойно тяло тя,
като палитра косите си навред развя,
не усети как финно долната эавивка
се завря за миг в аналната извивка.

Плътен триещ натиск девойката усети
мислите ù бяха в мистерьозна страст обзети,
протриващ гъдел в двете зони еротични
направи възпрятията за нея индентични.

За сетен път тя чу този нежен звън
като, че ли долиташе отнякъде навън,
съзнанието ù го допълни с ярък блясък
и тя почувства неусетно силен тласък.

В  миг разтресе леко цялото легло
сън и страст се сляха неусетно в едно,
докато лежеше свенливо с притворени очи
магия еротична постелята ù навлажни!

П.П. За нежността!

Автор: И.Василев