Нуди плаж

Нуди плаж

Нуди плаж

Веднъж на брега на нудистки плаж аз лежах
и необезпокоявано на слънцето хуя си печах.
Недалеч се виждаше една мадама сексапилна,
гръдната ù обиколка бе впечатляващо обилна.

Най-неочаквано, но явно от голямата горещина
курът за секунди ми стана в цялата си дължина.
Гореспоменатата мадама сега се размърда леко
погледът ù се простря някъде напред надалеко.

Вниманието ù май от ерекцията ми се привлече
и известно време тя така ме погледа отдалече,
след това сведе погледа си някакси свенливо,
но аз като че ли видях в него пламъче игриво.

На плажа това е доста често срещано явление-
вече не прави там на никой човек впечатление.
Реших в морето аз да отида и да се поразхладя
леко напрежението в инструмента за да охладя.

Докато си крачех към брега хуят ми се клатеше
и слънчев лъч сякаш от главичката му светеше.
Нагазих и бавно целият във водата се потопих,
на прохладата с кура си аз веднага се насладих.

Съвсем очаквано морската хладина ми допадна,
но учудващо хуят така и въобще не ми спадна.
Реших да навляза още малко към дълбините –
всеки знае, че там навътре по-чисти са водите.

Да поплуваш гол в морето е усещане страхотно,
а тялото се наслаждава на възпрятието охотно.
Но отвреме-навреме като се обръщах аз по гръб
виждах, че курът ми стърчеше още като стълб.

От разхлаждането още повече може би ми стана
и потенциала целия в него непокътнат си остана.
Да плувам възбуден си беше приятно удивление,.
но след кратко не ми правеше вече впечатление.

Не съм видял девойката кога след мен е плувала
и как в непосредствена близост бавно доплувала,
подаваща се като някаква амфибия се доближи,
а водата около нас сякаш до горещо се нажежи.

Видях как под вода бавно за кура ми тя се хвана,
придърпа ме и много нежно раменете ми обхвана.
плътно до моето тяло бавно с грация се премести,
повдигна се нагоре и върху хуйя ми се намести.

Така ние само от вълните се люлеехме скачени,
от единен страхотно неописуем екстаз окрилени,
тя се плъзгаше обиграно по моят орган едва-едва,
а аз трудно си задържах над водата своята глава.

Сега вече чувствахме хем от морската хладина,
но и хем на нашите органи страстната горещина.
Отвреме-навреме гълтах вода, дишах затруднено
и усещах как сърцето ми биеше доста учестено.

Тя с големите си цици нежно ме притискаше,
вълните с рикошети в лицето ми се плискаха,
гърдите ù също допринасяха за общата тежина,
но аз не обръщах внимание, ебейки с ведрина.

Понеже трябваше и за двамата да балансирам
изглежда нямах сили сега за да експлоадирам.
Останахме плътно така няколко минути сляти
раменете ни бяха целите бяха от вода обляти.

В един миг може би усетих накакво трептение
или по-скоро беше нещо от морското вълнение,
внуших си, че с вагината си по-силно ме стисна
и усетих, че още повече до мен вече се притисна.

След това мадамата неусетно от мен се отдели,
неочаквано и необяснимо плувайки се отдалечи.
Може би това, което тя бе желала си бе получила
и е постигнала това, което самата тя беше искала.

А аз останах там на място във водата да си стоя
опитвайки напразно сам на оргазма си да устоя.
След кратко вече порейки обратно вълни с гърди
от темпото водата изглежда страстта ми охлади.

Забелязах, че девойката на брега нежно се излегна,
но през този ден тя повече към мене не погледна.
На другия ден странно, когато отидох не беше там,
а у мен остана да гори един неизживян горещ плам…

Автор: И.Василев