Опит за запознанство с непозната дама

Опит за запознанство с непозната дама

Пардон, госпожо милостива!
Простете, че съм грубават,
но мирисът на Ваш`та слива
отнякъде ми е познат!