От чучура

От чучура

От чучура

Всеки, който отпива вода от чучура
вероятно си представя на мъж кура.
Непринудено, лакомо го засмуква
и около отвора устните си усуква.

Когато водата от чешмата пие
все едно с устата си хуй да обвие.
Понеже оттам не спира да тече
човек продължава, докато се увлече.

Всяка една капчица иска да попие
езика си вътре в дупката да забие.
Някаква далечна аналогия е това,
но поне не е от жива курова глава!

Автор: И.Василев