Отражение

отражение

Отражение
(през съседския прозорец)

Един път през лятото в късна нощта тъмнина
не можех да заспя от настъпилата горещина,
стоях в стаята и гледах как квартала тихо спи
всичко наоколо как необезпокоявано си стои.

Току-що аз си бях взел душ и мокър и освежен,
застанал на фона от нощната ми лампа осветен,
стоях гол и гледах срещу мен неясно към нощта,
когато приятно чувство нещо еротично предвеща.

Отпред тъмнината се замени от прозорец светлина
една стая оживя и изпълни пространство с ведрина.
Млада съседка се появи точно срещу мен отсреща
най-вероятно и нейната нощ бе самотна и гореща.

Движеше се грациозно и само по бельо облечена,
с изваяно тяло като скулптура от майстор изсечена.
Нежна, секси и атлетична като богиня прелестна
в съзнанието ми разпалваше фантазия шеметна.

Наблюдавах я аз така и неволно галех своя член
без да си давам сметка, че неусетно съм запленен.
Като оценка тя заслужаваше най-добри възхвали
желание за интимност у мен неочаквано разпали.

Забелязах, че след известно време и тя ме съзря
погледът ù спокойно уверено върху мен се спря.
Гледаше непринудено, любопитно и приканващо
с директна прямота ме наблюдаваше обещаващо.

Сякаш луната премести върху мен свойта светлина
и тя ме притисна с невидима приковаваща тежина.
Но намали дистанцията между нашите две места,
всъщност, като че ли бяхме само двамата на света.

Без да се усетя изведнъж бързо получих ерекция,
явно от двама ни, мисля това бе очаквана реакция.
На моите фантазий тя беше директно отражение,
аз правех пространствено „дибидюс“ изложение.

Така си стоях тихо с еректиралия пенис в ръце
и нямаше никаква капка свян по нейното лице.
Моят орган беше огрян и от лунната светлина
и изглеждаше величествен в своята големина.

Усещах огромен заряд как в мен лудо напира
и неизпитано чувство досега взе да пулсира.
Всичко изглеждаше някак приказно нереално
всъщност я достигах от разстояние визуално.

Тя още продължаваше да ме глада насърчително
и това ми подейства достатъчно окуражително.
Сякаш искаше от мен нещо непременно да получи
едно желание ме завладя и неизбежното се случи!

Отърсвайки се трескаво зарастривах своя член
разбрах – тя очакваше явно точно това от мен!
Продължи спокойно насреща ми така да си стои
и наблюдавайки ме със своите загадъчни очи.

Изригнах сред поток от нощна и лунна светлина
зарядът ми като че проблесна в нощната тъмнина!
Тя не откъсваше от мен за секунда своя поглед
вперила взор в тялото ми като на щателен оглед.

В еуфория върху бюрото аз накрая свърших
и още няколко кратки мига наслада потърсих.
Тя си остана да стои известно време все така,
а аз отидох към леглото с разтреперани крака…

Автор: И.Василев