Папи

папи ханс

Папи

Гали Путер мацки две под пъпа:
Коя от вас ще ми разтрие пръта?
Клиторът на първата изтръпва,
а на него панцера потръпва.

Мадамите пъшкат: Помогнете!
Путер: Искате да се ебете?
Наедрява панцеровата глава,
а той насочва си я с ръка.

Проникването много бавно става
плътта на първата започва да поддава,
вагината леко едва се овлажнява,
главичката на кура му се зачервява.

Втората мадама врътва секси гъз.
Веднага той ù вкарва среден пръст –
насилва я той грубо във халката,
докато е на първата между краката.

Полекичко разтръсква Путер гъз,
като кон препуснал леко в тръст.
Така известно време той ебе
докат’ реши на втората да го навре.

Вади кура си от путката на едната
вкарва го на втората в устата,
но направил е неправилен подбор –
трябвало е да го мушне в друг отвор.

Отново вади пулсиращия инструмент,
коства му това един нелек момент,
промушва кура си в друга путка нежна
накрая погледа му силно се премрежва.

Едновременно да можех двете да еба?!
Това е най-върховното на света!

Затворил очи изпада той в екстаз.
Като, че ли отнякъде долавя глас.

Чува Путер едната мацка тихо да реве:
Знаеш ли, че имам аз от теб дете?
Миналата година когато ме еба,
нито миг не си извади долната глава!!

Автор: И.Василев