По-голяма дължина

По-голяма дължина

По-голяма дължина – признание

Всеки казва колко му е голям колкото си поиска,
но да докаже наистина реално едва ли му стиска,
а става ясно, че това може много лесно да се провери
и ако не е така, човекът само от срам ще се червù…

Мъжът обича да завишава на пениса своята дължина
и да му придава обикновено доста повече големина.
Това дамите впечатлява, но ако се стигне до надървяне
при това положение става ясно, че вече няма мърдане.

На кой колко му е по-добре всеки да си е признал,
преди това може да се приложи снимков материал.
Най-добре е за нежния пол предварително познание,
защото може да последва от дамите разочарование.

Прехвалването на пениса предизвиква аспираций,
но може да доведе и бързо до конфузни ситуаций.
По-добре това да е умерено в рамките на реалното,
но най-добро потвърждение си остава визуалното.

Така вече абсолютно никога не бива да се забравя
за това, че когато данните си един мъж представя,
това от жени може да се опровергае или потвърди
и по този начин точната истинност да се затвърди.

Показване на габарита води до жадувано очакване,
понякога дамите преодоляват ненужното изчакване.
Ако има привличане отпада единственото съмнение
двата пола могат да се отдадат на сексуално умение.

С времето в процеса на акт и ефекта на изненада,
вече когато се демонстрира надареност е наслада!
Не само от личността на мъжа дамата е възхитена
но и с гаранция очаква да бъде трайно задоволена!

Автор: И.Василев