Преструвки

Преструвки

Преструвки

Когато едно жена с теб закачливо флиртува
тя мислено с другият мъж игриво палува.
Докато, че си е паднала по теб претендира,
то за чужда среща се подготвя и репетира.

Може и с кура ти леко да се поупражнява
за да може с този на другия да го сравнява,
че си мъжа на живота ù умело претендира,
а с теб всъщност само си експериментира.

Разбира се, ще бъде с теб докато ù изнася
и пресметливо доста време ще те понася.
В мига, в който с по-заможен мъж се уреди
то егоистичното ù чувство в нея ще победи.

Ще изтъкне по твой адрес какви ли не лъжи,
дори може от раздялата леко да се натъжи.
Но в крайна сметка тя гони собствен интерес
и за нея е важен единствено личният прогрес.

Дори, когато жената сърдечно ти се усмихва
то нейната душевност вътрешно не откликва.
Тя завинаги ще си остава за всеки мъж чужда
само с изключение, когато от него има нужда!

Автор: И.Василев