Пресушаване

Пресушаване

Пресушаване

След едно стандартно ебане с мадама
да я изчукам в гъза тя не ме подкани,
а очаквах от нея да е и малко по-пряма
от възбуда в главата ми биеха камбани.

Сега трябваше да се изпразня веднага
огънят в кура ми бе така изпепеляващ,
видях копнеж в устата си хуй да слага
усетих нейния поглед така приканващ.

Вече се вгледах на мадамата в лицето
след това удовлетворен се доближих,
бавно седнах върху циците ù с дупето
и от упор кура си в нейната уста забих.

Тя постепенно до гърлото си го всмука
и без дори въобще за това да ме попита
усърдно всяка капка от хуя ми изсмука –
всичкото вътрешно съдържание опита!

И сама на своя глава всичко това върши,
а то на неприкосновеност е нарушаване:
целият течeн запас от моят кур свърши –
ето на това нещо се казва пресушаване!!!

Автор: И.Василев