Путер

Путер

Още не заклатил
и в шепичка свършил,
а и се беше люто заканил.
Поиска да я целуне в уста,
но на нея и прилоша.
Устата си не бе мил,
защото имаше зъб загнил.
Мина му мисъл ехидна –
сигурно тя е фригидна,
щом като ù го вкарах не помръдна,
затова шумно ще подпръдна.

Автор: П. Димитров