Разминавайки се

Разминавайки се

Разминавайки се

Докато се разминавахме с една девойка
тя гледаше на панталона мойта кройка
и погледът ù се спря на неговият дюкян
предполагаше голям кур там бе прибран.

Как това аз бих могъл сега ù да докажа
като не можех на мига да си го покажа
нали би трябвало първо да се запознаем
и досадно бавно после да се опознаем.

Защо не можеше да ме викне настрана
и да помоли най-учтиво тя с добрина
да каже, че от хуят ми се интересува
и дали той с путката ù се съгласува?!

И по него да прокара ръка прилежно
за да види дали ще ù пасне нагледно
или просто в движение да ми го хване
за да ми подскаже желанието за ебане.

Моят поглед за секунда нейния улови,
ала девойката в миг от това се изчерви,
би могла тя с кура ми да се увековечи,
но вместо това неуверено се отдалечи…

Автор: И.Василев