Само ако знаеха

Само ако знаеха

Само ако знаеха

Жените от улиците, само ако знаят
какъв надарен хуй аз притежавам –
щяха веднага Те сами да ме поканят
и да молят учтиво да ги обладавам.

А колко продължително аз чукам,
ако можеха някакси да разберат –
биха пожелали мигом да ги шибам
и с мъдрия си избор да ме изберат.

Много мъже трудно кур втвърдяват
нищо като умения хич не проявяват,
половинките много зле задоволяват –
жените им за ебàне не ги одобряват.

Но как аз да им помогна да разберат
и да научат те за това мое призвание,
изключителните ми умения да усвоят
и да станат обществено достояние?!

Ако аз вече бях с нещо по-известен,
то безпроблемно щяха да ми налетят,
закачливо с въпрос някакъв неуместен
най-безсрамно щяха да ме оминетят.

Ала, ако имах аз и много купища пари
жени щяха сами кура ми да си вкарват,
биха превъзмогнали всяка пречка дори
само и само оргазъм за да си докарват.

С друго чувство хуя щяха да ми смучат
биха ми се отдавали страстно до финала
и безпроблемно спермата да ми гълтат
или да им се изпразвам яростно в анала.

Природата на жените за жалост е такава
много рядко на истински мъже попадат,
но какво да правят надарените тогава,
когато повечето дами за тях не узнават…

Автор: И.Василев