Shemale

Shemale

Shemale
(жена с кур)

На нея може да го вкарат само на едно място,
но там изненадващо въобще не е така тясно.
Докато мъж в гъза ù делово своя кур е вкарал
тя си играе със собствения пенис еректирал.

Разбира се считано, ако не броиме ние устата,
с която може да почне съответно предиграта.
Отначало въобще не би могъл това да знае
и че една мадама е с кур как той да познае…

А шимейлата може и на мъжа да го отпере
и целият си кур подобно и тя да му го навре.
Ретроспективно жестът ответно за да върне
и своеобразно на вниманието да му отвърне.

Пичът, който я ебе може макар за кратко
кура ù щом е станал да го посмуче сладко.
Не е нужно той да е непременно педераст
и едва ли ще го направи изпълнен в захлас.

Но е интересно на жена с кур, да го подържи
и представите за секс-разнообразия да освежи.
Малко с ръцете си да го разтърка и повъзбуди
и върху нещо несрещано досега да се потруди.

С шимейлата можете да си правят те минети
на поза шейсет и девет от непознатото обзети.
Когато хуя си необезпокоявано в гъза ù върти
може с ръцете временно нейният да подържи.

Малко е странно той кура в нея да е вкарал,
а нейният да стърчи люлеейки се еректирал.
От неговите тласъци да ù се клати еластично,
докато той със своя хуй я задвижва методично.

Ако някой мъж я е нагъзил за да я поебè прав
и нейния кур стърчи също така напред корав,
може да се счита за едно курово продължение,
което на него самият се явява като удължение.

Все едно отзад, като че ли с кура я е пробил
и той отпред над путката излизайки е избил.
Отстрани изглежда, че в ануса той го е вкарал,
а хуя с цялата си дължина отпред се е показал.

Накрая може двама едновременно да онанират
и един срещу друг и куровете да си допират.
Щом неговият член изпразването си разгърне
и тя също със спермен поток ще му отвърне.

А две шимейли да се чукат е доста интригуващо
и на женските нагони да се отдават подобаващо.
Една на друга курове да си вкарват последователно
и към човешката натура отнасящи се любознателно.

Автор: И.Василев