Служебният хладилник

Служебният хладилник

Служебният хладилник

В служебния хладилник храна не оставяйте,
това при никакви обстоятелства не забрявайте!
Защото знаете, че в него принципно всеки бърка
може хуя си в нещо ваше оставено да натърка.

Ако нечия храна пък той не посмее да изяде
поне кура си в нея може да реши да забоде.
Както имаше случай с изпразване в сок –
някой в кутията беше изцедил своя смок.

Или нещата Ви с пръстите си може да допре,
а нищо чудно този колега в офиса да сере.
И ръцете си след този процес я е измил?!
И гадни микроби по хладилника насадил!

Фризерът независимо колко много е мит
сякаш въздуха от еякулата още е пропит.
А човек за това малко като поразсъждава
да сложи после нещо вътре му се отщява…

Автор: И.Василев