Тайно

Тайно

Тайно
(на Ели-3)

В секс-канал онлайн съседка видях
изненадан преценяващо я погледах
в профила ù известно време поседях
след което скрит към хуя си посèгнах.

Виртуален секс детайлно с нея изучих –
някой с големи цици я бе проектирал,
уеб-камерата след малко си включих
после цял кура си показах еректирал.

С някого в този момент разговаряше,
но към мен доза любопитство излъчи –
със скрит интерес с поглед ме изгаряше,
но след малко тя от ефира ме изключи.

Аз връзката възстанових, и тя ме съзря
видях я, че сега по-добре кура ми изучи
и разговаряйки, щателно в него се взря,
усмихната пак възмутено ме изключи.

Аз трети път уеб-камерата си включих
поради това, че много добре я познавах
виртуален контакт със очите ù получих
на факта, че ме гледа аз се наслаждавах.

Изпадайки в това възбудено състояние
тя видя, че непознатият За Нея онанира,
но нямаше достъп от такова разстояние
и с тъжна усмивка профила ми блокира.

Тя така и разбираемо тогава не ме позна
може неясно за секс да съм се изказал?!
Кой е тайнственият мераклия не разбра,
защото лицето си аз не ù бях показал…

Макар доста рядко, във входа я срещам
и приятелски любезно се поздравяваме,
за нашата уеб-авантюра аз се досещам
и с добрия тон усмихнати разговаряме.

В очите ù горещ слъстен пламък искри
моят кур сега не би могла да разпознае
той може с нещо незаменимо да я дари
като всяка жена тя за размера му гадае.

Тази малка тайна все още ме измъчва,
затова се чудя дали за нея аз да ù кажа
вътрешният глас колебливо ме насочва
хуя си наживо на съседката да покажа…

Автор: И.Василев