Вкуси своето пуси

Вкуси своето пуси

Вкуси своето пуси

Ако си го вкарал в путката на някоя мадама
и в момента в който хуят оттам си извадиш,
подавайки в устата ù ти свойта ланга голяма
вкусът на нейната вагина ще ù предоставиш.

След акта, когато мадамата правейки минет
твоят хуй тя вече страстно пламенно смуче,
вкусът на собствената ù путка от нея е поет
и тя изкусно от главичката му с устни суче.

Тя може собственоръчно с пръсти да я опита,
но предоставена на повърхността на твоя кур
вкусът ù дистанционно наготово ще си изпита-
това на личния ù опит се явява като контражур.

Никоя мадама на света днес няма да се намуси
на своята есенция поднесена от мъжкия фалос,
когато ù предоставяш путката си сама да вкуси
и не би допуснала ароматът да отиде нахалост.

Старателно целият кур с езика си ще ти попие
от меката ù вагина току-що обилно навлажнен,
всяка микрокапчица усърдно от него ще изпие,
типичният ù вкус съзнателно ще бъде споделен.

Тя би искала със своите устни езика да прокара
навлизайки много дълбоко в срамните си бърни:
да можеше и оргазъм самата с това да си докара
би почувствала неизпитани нови страсти бурни.

При условие, че директният допир е невъзможен,
но щом курът с вкус на путката обилно е напоен,
той за дамските устни като посредник е наложен
и собственият вагинален аромат е силно усвоен!

Автор: И.Василев