На задната седалка

На задната седалка

На задната седалка

Веднъж едно гадже ме повози нощем с кола
предната седалка бе заета и седнах аз отзад.
Да води тихо разговора любезно аз я оставих
и докато пътувахме тайно пениса си погалих.

Ципа на дънките тържествено си разкопчах
неочаквано леко аз го извадих в цял размах.
Разтрих го нежно и впоследствие се възбудих
желанието за страст в пениса си аз събудих.

В огледалото кръстосвахме  разбиращо очи,
сигурно това страшно възбуждащо си звучи!
Седях там отзад с еректирал пенис във ръце,
но кимайки с погълнато от разговора ни лице.

Спряхме пред нас и тя се обърна в миг към мен,
а погледът ù на пениса ми се спря леко изумен.
По-скоро тя като, че ли бе очаквала точно това,
защото я видях, че кимна одобрително с глава.

Тя се пресегна между седалките и ми го погали
колко бил хубав с нескрита радост го похвали.
После закачливо го подращи леко с маникюр
все едно приканвайки за дълъг сексуален тур.

След няколко минути доста силно ми го разтри
след което пък малко в устните си ми го поотри.
Спря и машинално свали облегалката си назад,
а аз застинах тихо в похотливо очакване отзад.

И така седалката логично се превърна в легло.
(Което преди точно за това използвано е било)
Протегна се напред пристъпвайки като тигрица
и хвана ловко пениса ми обиграно със ръчица.

С устните звучни минети нежно тя подхвана,
а с другата си ръка силно топките ми обхвана.
Постепенно темпото засили безумно страстно
отнасяше се с инструмента ми някак властно.

Нито за секунда да отдъхна въобще не ме остави,
а безапелационен орален ултиматум ми отправи.
Очаквано закономерно накрая ù свърших в устата
и така всъщност ние дори и не изцапахме колата!

Автор: И.Василев